Waarvan is de naam:
Stadsprins(es) Martijn/Martina afgeleid?

Sint Maarten:
Beschermheilige van Utrecht
(Europese Allure) 

Wat hebben de volgende plaatsen met Utrecht gemeen: Londen, Ieper, Szombathely, Buenos Aires, Bocaue, Bygoszcz, Opatów, Pavia, Vasquez, Groningen, Saint Martinville, Kortrijk, Stuttgart, Amiens, Trier, Luxemburg en tientallen anderen? Zij vieren allemaal Sint Maarten. 

Utrecht heeft zich met het plaatsen van een voetstap aan de gevel van de Domkerk aangesloten als onderdeel van het nog steeds uitdijende net van Europese Sint Maartenwandelroutes. Die wandelroutes lopen via plekken waar de heilige zijn voetsporen heeft achtergelaten of op bijzondere wijze wordt vereerd. En vereerd wordt Sint Maarten. Honderden kerken, vijftien kathedralen en alleen in West-Europa duizenden monumenten en glas-in-loodramen. De Raad van Europa heeft hem tot ‘Europees persoon’ uitgeroepen, tot ‘symbool van gemeenschappelijke waarden en rechtvaardigheid en vrede’ en 49 landen zijn op enigerlei wijze verbonden met het Europese Culturele Sint Maartensverband in het Franse Tours. Over wat er in de rest van de wereld gebeurt – vlak Saint Martinville in de Amerikaanse staat Louisiana niet uit – hebben we het even niet.

Het begon allemaal in 334. Een 18-jarige Romeinse soldaat, die later bekend zal worden als Martinus van Tours, geeft voor de stadspoorten van de Franse stad Amiens de helft van zijn mantel aan een bedelaar. In een droom wordt hem duidelijk dat hij zijn mantel met Christus heeft gedeeld. Hij laat zich dopen en wijdt zijn verdere leven aan de verspreiding van het christendom. In 371 wordt hij benoemd tot bisschop van de Franse stad Tours, maar blijft al missionerend door Europa reizen. Als hij in 397 overlijdt, is hij eigenlijk al heilig verklaard. Dat is te danken aan Sulpicius Severus, een tijdgenoot die zijn leven beschrijft en verhaalt hoe Martinus op vele plaatsen heidense tempels, altaren en afbeeldingen vernielde, wonderen verrichtte en doden tot leven wekte.

Later wordt de verering van Sint Maarten alleen maar groter. Niet alleen wordt hij patroonheilige van steden, maar hij beschermt bedelaars, alcoholisten, hotel- en caféhouders, ruiters, ganzen, paarden, armen, soldaten, kleermakers en niet te vergeten wijnmakers en –boeren. Want Martinus is volgens de legende naast heilige ook de ‘ontdekker’van de chenin blanc-druif waarvan in Anjou en Touraine de meeste witte wijn wordt gemaakt. 

Overgenomen uit: AD/UN, geschreven door: Rian van Kuppenveld

 
© responsive webdesign: grafischburo ED - Soesterberg | Carnavals Federatie Utrecht 2015 - 2015