Graag stellen wij u voor aan 

Stadsprins Martijn XLII (42e) 

(Jeffrey Tromp)

 Prinsenlied


We gaan er tegenaan ( Havenzangers 2.0)

Toen de Dom de zaal in kwam stond heel Leemput raar te kijken
Want de prins van dit seizoen is bekend in Utereg
In de muziek bij de kapel laat hij al jaren mensen wijken
Op de bekkens vast voorop gaat een ieder aan de kant

Olala ja we gaan er tegen aan
Olala ff een jaar geen bekkens slaan
Olala hoffie Miranda gaat voorop
We drinken meters bier Adje Wim is de klos

Olala ja we gaan er tegen aan
Olala ff een jaar geen bekkens slaan
Olala hoffie Miranda gaat voorop
We drinken meters bier Adje Wim is de klos


Adjudant Wim die staat te kijken waar moet hij de drankjes laten
Prins Martijn en zijn gevolg laten hem zijn gang maar gaan
Polonaise heen en weer ze geven iedereen het kijken
Ons prinsenpaar is jong en fris zullen geen feestje overslaan

Olala ja we gaan er tegen aan
Olala ff een jaar geen bekkens slaan
Olala hoffie Miranda gaat voorop
We drinken meters bier Adje Wim is de klos

Olala ja we gaan er tegen aan
Olala ff een jaar geen bekkens slaan
Olala hoffie Miranda gaat voorop
We drinken meters bier Adje Wim is de klos


De avond valt het wordt al laat CFU loopt polonaise
De Kapel die zet weer in want ze gaan maar door en door
Prins Martijn hoffie Miranda laten alle mensen wijken
Iets te dreinken op zijn tijd ja daar doen ze het toch voor

Olala ja we gaan er tegen aan
Olala ff een jaar geen bekkens slaan
Olala hoffie Miranda gaat voorop
We drinken meters bier Adje Wim is de klos


Olala jalalalala
Ohlala jalalalala
Ohlala jalalalala
Lalalalalalalala

Olala ja we gaan er tegen aan
Olala ff een jaar geen bekkens slaan
Olala hoffie Miranda gaat voorop
We drinken meters bier Adje Wim is de klos

We drinken meters bier Adje Wim is de klos
 


 

 

 

We Gaan Er Tegen Aan 

 


Graag stellen wij aan u voor:
Stadsprins Martijn XLII (42e) samen met zijn Hofdame Miranda en  Adjudant  Wim.
Zij zullen in het carnavalsseizoen 2018-2019 'gezicht' geven aan de CFU en het carnaval in de regio Utrecht.

 


Proclamatie

 

Bij de gratie van alle carnavalisten van Leemput,
Prins van het Paardenveld, heerser over menig blik.
Probleemoplosser van menig Slagboom-leed.
On-afgestudeerd Bouwvakker.
Groot heersend lid over de Bekkens der Blaaskinkels.

Verklaart hierbij;

Trots te zijn om als Stadsprins U te mogen voorgaan,
bijgestaan door mijn Hofdame Miranda en Adjudant Wim.

1e. Geniet geniet en let op wat je ziet!

2e. Jong oud groot of klein het is mooi om Leemputter te zijn.

3e. Als u met carnaval weinig thuis bent geweest, zijn wij tevreden U hebt goed gefeest!

4e. Met springen en gehos gaan wij met iedereen helemaal los.

5e. Dat er met carnaval veel goede muziek mag klinken en wij er samen veel op mogen drinken.

6e. Als wij in Polonaise voorop zullen gaan, iedereen Sluit zich hierbij aan!

7e. Al wordt het feestje nog zo laat, wij vertrouwen op onze adjudant Wim en de gehele Raad.

8e. Onthoud, Carnaval vier je niet alleen, schik maak je met Iedereen.

9e. Denk eraan, heeft BoB even geen tijd, er is altijd een Taxi die rijdt.

10e. We zullen ze allemaal het carnavalspoepie laten ruiken en onze charmes daarvoor gebruiken.

11e. Dat ik als Stadsprins, deze carnaval voorop zal gaan en Giovanni veel naast, achter of voor mij zal staan.


Aldus opgemaakt in Leemput
2 x 11 + 2 dagen in de 11e maand van het jaar 1911 + 9 x 11 + 8

Saluut en Alaaf

 


 


Toespraak Stadsprins

bij Ontvangst Burgemeester op 6 december 2018 in de Dom


Goede Avond, mijnheer van Zanen en alle andere aanwezigen.

Het gaat mij te ver om te zeggen;
Goede avond Jan van Zanen die bij de Gemeente Utrecht werkt,
hoewel onlangs dat uw eigen woorden waren bij de felicitaties van het 60 jarig bruidspaar Do Schat.
Om toch in deze trant te blijven zal ik me voorstellen als;
Ik ben Jeffrey Tromp, een Utrechts jochie en zal dit jaar de stadsprins van Leemput zijn.

Ik wil u bedanken dat ik, en dus ook wij, weer door u ontvangen worden ter gelegenheid van mijn uitroeping op 24 november als stadsprins Martijn de 42e van Utrecht, of beter gezegd van Leemput.

Ik wil u ook bedanken voor uw mooie woorden die u zojuist heeft uitgesproken .
Duidelijk en luid gericht aan mij en aan het carnaval.
Nu had ik dat niet anders verwacht van u, uiteindelijk won u toch dit jaar de duidelijke-taal-prijs-2018 en werd u zelf als voorbeeld gesteld voor andere burgemeesters. Helder, concreet en humor …….

Voor mij zit er niet meer in dan vandaag de best gebekte stadsprins van Leemput te willen zijn, maar met mijn bek…. .…
maar met mijn bekkens kan ik toch beter overweg om van me te laten horen.

Met de Blaaskinkels heb ik vele jaren gespeeld bij de ontvangst van de stadsprinsen in het stadhuis.
Het stadhuis dat tot volgend jaar geheel is ingepakt en waar vandaag voor ons daardoor geen plaats is.

Als alternatief is het natuurlijk heel bijzonder voor mij om hier in de Domtoren deze ontvangst te mogen meemaken.
Hoe vaak hebben we niet gespeeld en gezongen ( ook u trouwens)
Als ik boven op de Dom sta,
maar vandaag voor mij niet op de Dom maar in de Dom.
Op of in de Dom, De Dom is voor ons allen toch het symbool van Utrecht.
En dan te bedenken dat men deze Dom voor restauratie 5 jaar helemaal inwikkelt in doeken.

Niet alleen het stadhuis is ingepakt maar dus ook de Dom.
Het carnaval in Leemput zal zich echter niet laten inpakken,
daarom mijn thema We gaan er tegenaan.

We gaan er tegenaan om, hoe bescheiden soms ook, het carnaval in Utrecht een plaats te geven en luid te laten horen.
Met 350.000 jochies en meissies moet dat toch mogelijk zijn.

We gaan er tegenaan omdat carnaval een van de meest sociale feesten in de stad is.
Een feest waar iedereen welkom is, waar niemand uitgezonderd wordt. Wat voor iedereen mogelijk moet zijn.

We gaan er tegenaan omdat carnaval niet alleen het zuiden toebehoort, maar ook in Leemput recht heeft van een bestaan. Op onze manier.

We gaan er tegenaan omdat carnaval een echt volksfeest is.
En natuurlijk ben ik blij dat er een discussie gaande is in Den Haag om meer subsidie te geven voor de lage cultuur, zoals bijvoorbeeld carnaval en kapellen. Wij willen daar graag gebruik van maken.


Meneer van Zanen,
Ik hoop dat u mij op 2 maart de stadssleutel wilt toevertrouwen in de muziektent van Lepelenburg, om de stad Utrecht 4 dagen lang carnaval te laten vieren.
In deze carnavalsdagen moet het dak eraf, hoewel wij dat wel figuurlijk bedoelen.
Met muziek, uitgedoste mensen, een feestelijke sfeer, op allerlei manieren moet Leemput weten dat het carnaval is.
Kleurrijk
Net zo als u vond dat stoepkrijten moet kunnen, want dat geeft toch meer kleur in een stad, zo moet ook carnaval kunnen om meer kleur in de stad te geven.

Dank u .